Кариери

Шофьор на специален тежкотоварен автомобил за АБП Перник

  13.09.2021 15:06  

Шофьор на специален тежкотоварен автомобил за АБП Перник

  1. Изисквания за заемане на длъжността:

Изисквания за образование – средно;
Да притежава познания по устройството на автомобила и техническата му поддръжка;
Да притежава валидни свидетелство за управление на МПС категория "С" и удостоверение за психологическа годност;професионална компетентносто

2. Длъжностни задължения:

Управлява специални тежкотоварни автомобили и отговаря за тяхната поддръжка;
Участва в извършването на ремонтите (разглобяване, сглобяване, подмяна на части и детайли, възстановяване на износени и повредени части) на автомобила, а по време на престой участва в работата на колегите си от гаража или в поддържането на автомагистралния участък;
При необходимост управлява второ превозно средство, съгласно притежаваната квалификация;
Участва в зимното поддържане на автомагистралния участък;

Желаещите да заемат длъжността могат да подават актуално CV на e-mail:  abp_pernik@avtomagistrali.com до 17 ч. на 30.09.2021 г. След изтичане на срока на настоящата обява подадените документи ще бъдат разгледани от комисия, след което одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За справки:  тел: 088 901 5580- Сашка Петрова.