Бази

АМ „Тракия”

АБП „Ихтиман” /км 34+000/

на територията на ОПУ София Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 0+000 до км 55+627
тел. 0724 820 12

АМ „Тракия”

АБП „Калугерово” /км 80+000/

на територията на ОПУ „Пазарджик” Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 55+627 до км 106+427
тел. 034 44 56 10

АМ „Тракия”

Група „Пловдив” /км 139/

на територията на ОПУ „Пловдив” Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 106+427 до км 156+284

АМ „Тракия”

Група „Чирпан”

на територията на ОПУ „Стара Загора” Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 156+284 до км 208+181 и участък от АМ "Марица" - от км 2+250 до км 22+000


АМ „Хемус”

АБП „Елешница” /км 6+000/

на територията на ОПУ „София” Поддържа участък от АМ „Хемус” – от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024
тел. 0725 60 638

АМ „Хемус”

БПС “Елешница”

База за поддържане на съоръжения на АМ “Хемус” и АМ “Тракия”
тел. 0725 60 637