Профил на купувача

ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА НОСЕЩИ И МЕЖДИННИ БЕТОНОВИ СТЪЛБЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАДНА МРЕЖА“ - Прекратена процедура

 01.12.2021 16:39
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна поддръжка и ремонт на: светофарни уредби монтирани върху предпортална рамка, управляващи системи на осветление в пътен тунел/яркомер/, видео наблюдение, оборудването в електрически табла, доставка, профилактика и поддръжка на UPS устройства и дизел генератори в локации на Автомагистрали ЕАД, на територията на Република България.“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 25.11.2021 17:59
ПОКАНА за провеждане на процедура за ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА „ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ ЗА 2022 г.

 16.11.2021 16:03
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА 2022 Г.“

 16.11.2021 15:56
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА АКРИЛАТНА БОЯ И ЗИМЕН РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПЪТЕН ТУНЕЛ ТРАЯНОВИ ВРАТА, А1- ТРАКИЯ“

 08.11.2021 16:09
ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“

 05.11.2021 15:59
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на диагностична апаратура, необходима за оборудване на автосервиз собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“ намиращ се на територията на АБП Елешница“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 05.11.2021 14:24
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Доставка на дърва, пелети и въглища за отопление нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД през отоплителния сезон 2021/2022 г.“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 05.11.2021 14:18
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: Изработка и доставка на пътни знаци необходими за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус““

 27.10.2021 16:54
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД“ - Прекратена процедура

 25.10.2021 09:10
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Наем на специализирана техника и механизация за зимното поддържане през сезон 2021/2022г.“

 22.10.2021 12:45
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Направа на просеки по въздушни електропроводни линии средно напрежение обслужващи подстанциите на АМ Хемус” - Прекратена процедура

 20.10.2021 14:27
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“ - Прекратена процедура

 20.10.2021 14:24
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изработка и доставка на специално работно облекло и ЛПС“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 08.10.2021 14:29
Покана за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховка на имущество. собственост на „Автомагистрали” ЕАД - Прекратена процедура

 08.10.2021 14:26