Профил на купувача

ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.09.2021 16:58
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.09.2021 16:55
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Трудова злополука“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.09.2021 16:51
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 24.09.2021 17:10
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изработка и доставка на специално работно облекло и ЛПС“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 24.09.2021 17:09
ПОКАНА за участие в избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Поддръжка на пожароизвестителна система в административна сграда на бул. Цар Борис III” № 215“

 24.09.2021 15:51
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Доставка на смазочни материали и други консумативи-добавка Ад Блу, антифриз и течност за чистачки за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 24.09.2021 15:47
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за доставка на калциев хлорид за зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“

 24.09.2021 15:44
ПОКАНА За участие в процедура по „ Избор на акредитирана лаборатория за изготвяне на пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели за обект находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман в имот с ИД-000218“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 21.09.2021 17:07
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“

 21.09.2021 11:19
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на техническа сол за зимното поддържане, за периода 2021-2022 г. и периода 2022-2023 г.“

 17.09.2021 17:05
Покана за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховка на имущество. собственост на „Автомагистрали” ЕАД

 17.09.2021 17:01
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховки „Обща гражданска отговорност към трети лица“ и „Професионална отговорност“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година

 17.09.2021 16:59
ПОКАНА За участие в процедура по „Избор на изпълнител за заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец, находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман в имот с ИД-000218, до пълната му дълбочина“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 16.09.2021 14:18
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Проектиране на отводнителна колекторна система на големи пътни съоръжения при км. 189+245, км. 191+866, км. 197+540 и км.201+301 на АМ Тракия“

 16.09.2021 13:55