Профил на купувача

ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: Подбор на контрагенти за заем на механизация за засаждане и поддържане на растителност.

 02.11.2020 10:52
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет

 02.11.2020 10:51
ПОКАНА за представяне

 12.10.2020 10:50
РЕШЕНИЕ за провеждане на конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховки „Имущество“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2020/2021 г.

 17.09.2020 10:48
ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: Подбор на контрагенти за заем на механизация за засаждане и поддържане на растителност

 08.09.2020 10:47
ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: Избор на контрагенти за доставка на растителност за изпълнение на дейности на обекти на „Автомагистрали“ ЕАД.

 08.09.2020 10:47
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект по част „Пътна” Обект: „АМ Хемус“: Участък 9 от км 299+000 до км 310+940 (включително пътен възел „Буховци-ЮГ“) с дължина 11,94 км.

 06.08.2020 10:46
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект по част „Пътна” Обект: „АМ Хемус“: Участък 8 от км 265+600 до км 299+000 (включително пътни възли) с дължина 33,4 км.

 06.08.2020 10:46
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект по част „Пътна”“ Обект: „АМ Хемус“: Участък 7.3. от км 254+373 до км 265+600 (включително пътен влъзел при пресичането с път II-51) с дължина 11,227 км.

 06.08.2020 10:45
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект по част „Пътна”“ Обект: „АМ Хемус“: Участък 7.2. от км 234+500 до км 254+373 (включително пътни възли при пресичането с път II-51 и III-407) с дължина 19.873 км.

 06.08.2020 10:45
ПОКАНА за избор на изпълнител за изработване на Идеен проект по част „Пътна” Обект: „АМ Хемус“: Участък 7.1. от км 222+000 (след пресичането с път I-5) до км 234+500 с дължина 12.5 км.

 06.08.2020 10:44
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за закупуване на ремарке за транспорт на строителна механизация, товарни и леки автомобили“.

 28.07.2020 10:43
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици за офис ЦУ гр.София и офис в гр.Велико Търново“.

 27.07.2020 10:43
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на фирма за инвеститорски контрол на пътен тунел Витиня лява тръба“.

 07.07.2020 10:42
ПОКАНА за участие в процедура с предмет "Избор на изпълнител на вътрешно преустройство на помещения и ремонтни дейности на етаж 1 и ремонтни дейности на 7-ми и 10-ти етажи в административна сграда на ЦУ“.

 25.06.2020 10:42