Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет “Избор на банка за предоставяне на финансови услуги на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД.„

 23.08.2019 10:17
ПОКАНА за избор на кредитна институция за предоставяне на финансови услуги на „Автомагистрали“ ЕАД

 08.08.2019 10:14
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“.„

 29.05.2019 13:48
ПОКАНА за участие в процедура за избор на допълнителен доставчик на дизелово гориво тип В6 за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД.„

 22.05.2019 10:11
ПОКАНА за участие в процедура по избор на регулярен доставчик/ци за канцеларски материали, принадлежности за офис и формуляри, Хартия за принтер А3 и А4 средно и високо качество, доставка и поддръжка на регулярна база на оригинални и/или рециклирани тонер касети, доставка на нерегулярна база на преносими и/или стационарни компютърни системи, нови или втора употреба, доставка на нерегулярна база насистеми за видеонаблюдение, доставка на нерегулярна база на пожароизвестителни системи

 14.05.2019 10:10
ПОКАНА за участие в процедура за предварителен подбор за проектиране на три обекта от АМ „Хемус“

 01.04.2019 10:09
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчици на нова строителна техника и нови моторни превозни средства

 25.03.2019 10:08
ПОКАНА за участие в конкурс за избор на застрахователно дружество на„Автомагистрали“ ЕАД за 2018/2019 година

 08.03.2019 10:07
Поради необходимост от прецизиране на изискванията към участниците обявената конкурсна процедура за избор на проектанти се спира, считано от 07.03.2019 г.

 01.03.2019 10:06
ПОКАНА за участие в процедура по избор на фирма, която да извършва охрана на участък с дължина 164,808 км от автомагистрала „Тракия“, на територията на ОПУ „Стара Загора“, ОПУ „Сливен“, ОПУ „Ямбол“, ОПУ „Бургас.„

 28.02.2019 10:03
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на строителна техника и машини

 27.02.2019 10:02
„Автомагистрали“ ЕАД обявява конкурс за подбор на проектанти

 11.01.2019 10:01
„Автомагистрали“ ЕАД, обявява конкурс за избор на застрахователно дружество за застраховка „Гаранция за обезпечаване изпълнение на договорни задължения”.

 28.12.2018 10:00
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови или употребявани товарни автомобили и употребявана специализирана техника.

 14.12.2018 09:59
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови или употребявани товарни автомобили и употребявана специализирана техника

 14.12.2018 09:59