Профил на купувача

Покана за участие в процедура с предмет “За избор на банка за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД на основание чл. 13 „б“, от правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 1„

 18.02.2020 10:31
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик : “1. Нов или употребяван бандажен валяк - 1 брой с тегло до 20 тона и моточасове под 2000„

 12.02.2020 10:30
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови леки автомобили за нуждите на Дружеството

 12.02.2020 10:29
ПОКАНА за избор на банка за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД “На основание чл. 13 „б“, от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112„

 30.01.2020 10:28
ПОКАНА за предоставяне на оферта за комплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

 20.01.2020 10:28
ПОКАНА за участие в процедура по избор на фирма доставчик на Мобилна цистерна за гориво, с капацитет минимум 12 тона, втора употреба до 10 години от дата на производство

 08.01.2020 10:27
ПОКАНА за предоставяне на оферта за комплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

 16.12.2019 10:26
ПОКАНА за участие в процедура за избор на дружество изпълнител за мобилни услуги за нуждите на дружеството

 11.12.2019 10:25
ПОКАНА за участие в процедура за избор на доставчик на техническа сол за зимно поддържане на пътищата в насипно състояние

 08.10.2019 10:24
ПОКАНА за участие в процедура с предмет За избор на партньори със специфична дейност в областта на ландшафтно оформление за изпълнение на участъци от 1 до 6 на АМ “Хемус“

 04.10.2019 10:23
ПОКАНА за предоставяне на ценови оферти за провеждането на реконструкция на административна сграда в гр.Перник

 27.09.2019 10:22
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребяванипревозни средства.

 25.09.2019 10:21
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“

 17.09.2019 10:20
ПОКАНА за участие в конкурс за Избор на застрахователно дружество за застраховки

 12.09.2019 10:18
ПОКАНА за участие в процедура с предмет “Избор на банка за предоставяне на финансови услуги на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД.„

 23.08.2019 10:17