Поддържани участъци

Автомагистрален участък АМ "Хемус"

Автомагистрален участък АМ”Хемус” от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка “Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки с дължина – 10,443 км, поддържане осветлението на тунелите: “Витиня”, “Топли дол”, “Ечемишка” и “Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ – Ловеч, стопанисвани от АПИ.

Автомагистрален участък от АМ "Тракия"

Автомагистрален участък от АМ ” Тракия” от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ “Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки с дължина – 30,612 км, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ.

Автомагистрален участък от АМ "Марица"

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци на АМ "Марица" от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ- Стара Загора , стопанисвани от АПИ.

Зимно поддържане и ремонтно възстановителни работи на АМ "Люлин" и АМ "Струма" от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил, стопанисвани от АПИ - 01.12.2016 (до сключване на договор по открита процедура)