Контакти

Свържете се с нас

Връзки с обществеността

Контакти бази

АМ „Хемус”

Георги Коцев – отговарящ за участъка на АМ „Хемус” от км 0+000 до км 87+800 на АМ „Хемус”
abp_eleshnica@avtomagistrali.com

АМ „Струма“

Неделчо Неделчев - отговарящ за участъка от км 0+000 до км 56+170
abp_pernik@avtomagistrali.com

АМ „Тракия”

Георги Стоянов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 0+000 до км 55+627
g_stoianov@avtomagistrali.com


инж.Божидар Атанасов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 55+627 до км 156+284
v_pingov@avtomagistrali.com
Дочо Дочев – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 156+284 до км 229+286 и за участъка от АМ "Марица" от км 0+000 до км 19+800
d_dochev@avtomagistrali.com
Данчо Александров – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 229+286 до км 273+354
d_aleksandrov@avtomagistrali.com
Инж. Илия Димитров – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 273+354 до км 359+475
i_dimitrov@avtomagistrali.com
Инж. Даниела Стефанова – отговаряща за съоръженията/тунели по АМ „Хемус”, АМ „Тракия” и АМ „Струма“
d_stefanova@avtomagistrali.com