Дежурни диспечери

Сигнали и информация за възникнали аварийни събития се приемат на телефоните на дежурните диспечери в Централно управление и в Поделенията на дружеството.
Централно управление – София
+359 887 088 956 k_arsenov@avtomagistrali.com
A1 - АМ "Тракия”
от км 0+000 до км 55+627
+359 88 930 7082 g_stoianov@avtomagistrali.com

от км 55+627 до км 156+284
+359 88 465 3138 v_pingov@avtomagistrali.com
A2 - АМ "Хемус”
от км 0+000 до км 87+800
+359 88 234 3754 abp_eleshnica@avtomagistrali.com