Сертификати

„Автомагистрали“ ЕАД е сертифицирана по системи за качество, околна среда и здраве и безопасност и има изградена интегрирана система

Притежава и други сертификати за дейности свързани с проектиране и строителство, свързани с обхвата на предприятието.