GDPR

Ръководството на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Данни за контакт с „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, район Витоша, бул. „Цар Борис III’’ № 215, ет. 4
Телефон: +359 2 451 44 60 или +359 2 451 44 61
Ел. поща: info@avtomagistrali.com
Интернет страница: www.avtomagistrali.com
 

Данни за контакт с ДЛЗД / Отговорник по защита на данните:
Име: Георги Петров
Ел. поща:   g_petrov@avtomagistrali.com 
Тел: +359 2 451 44 60
 

Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Ел. поща: https://www.cpdp.bg