Ръководство

Съвет на директорите:

Г-жа Десислава Христова

Изпълнителен директор

Образование: Висше СУ "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - Право

Професионален опит:

Възнаграждение: Бруто - 11700 лв. / Нето-10157,94 лв. (в сила от 10.08.2021 г)

инж. Иван Станчев

Изпълнителен директор

Образование:

Професионален опит:

Възнаграждение: Бруто - 11700 лв. / Нето-10157,94 лв. (в сила от 10.08.2021 г)

Г-н Владимир Трифонов

Председател на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит:

Възнаграждение: Бруто - 3900 лв. / Нето 3137,94 лв. (в сила от 06.10.2021 г)

Г-н Гено Георгиев

Заместник председател на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит:

Възнаграждение: Бруто - 3900 лв. / Нето 3137,94 лв. (в сила от 06.10.2021 г)

Инж. Филип Маркулиев

Член на Съвета на директорите

Образование:

Професионален опит:

Възнаграждение: Бруто - 3900 лв. / Нето 3137,94 лв. (в сила от 06.10.2021 г)