Оборудване

Имаме необходимите специалисти и техника /ревизионна машина “Крамер”/ за обследване на връхните конструкции, колони и устои на пътни съоръжения – виадукти и мостове и извършване на ремонти по тях.

Разполагаме със специализирана техника за изпълнение на различните видове работи по текущ ремонт и поддържане:

  • пътни фрези, фугорезачки и уплътнителна техника за ремонт и изкърпване на настилката;
  • водоноски с четки и вакуумни мотометачки за измитане и измиване на пътното платно;
  • вакуумни каналочистачи за почистване и промиване на дренажните системи и колекторите;
  • моторни резачки и косачки, храсторези и специализирани машини “Унимог”, оборудвани с косачки, свредли, четки и др. за текущ ремонт;
  • маркировъчни машини за пътна маркировка;
  • автовишка за ревизия и ремонт на тунелното осветление;
  • транспортни средства, багери, фадроми, автогрейдер и др.