Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на надзор и съпътващите доклади за сграда кв. Толстой - „Надежда“.

 15.04.2020 10:38
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Текущ ремонт на авторемонтно хале и санитарно-битови помещения на базата в с.Елешница, общ.Елин Пелин“.

 03.04.2020 10:38
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнтел за доставка на анкери, необходими за ремонта на тунел „Витиня“.

 03.04.2020 10:37
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на 1 брой полуремаркета тежковози, четириосни, над 40 тона товароносимост“.

 24.03.2020 10:36
ПОКАНА за участие в процедура за подбор на фирми – доставчици, във връзка с изпълнение на шумозащитни екрани по трасето на АМ „Хемус“

 13.03.2020 10:35
ПОКАНА за участие в процедура с предмет „Избор на Изпълнител, заедно или поотделно за вътрешно преустройство на помещения и ремонтни дейности на етаж 7 в административната сграда на ЦУ, намираща се на бул. „Цар Борис III “ 215, гр.София и етаж 5 от офис сграда в гр.Велико Търново, ул.Цар Тодор Светославов №59 , собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.“

 12.03.2020 10:35
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик : „Ново или употребявано полуремарке тип„лодка“ („гондола“,тежковоз“)с товароподемност до 45 тона“.

 06.03.2020 10:34
ПОКАНА за участие в процедура за избор на проектанти за проектиране на три обекта от АМ „Хемус“

 05.03.2020 10:33
ПОКАНА за участие в процедура с предмет „Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта, включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за зпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“„

 19.02.2020 10:32
ПОКАНА за участие в процедура с предмет “За избор на банка за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД на основание чл. 13 „б“, от правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 1„

 18.02.2020 10:32
Покана за участие в процедура с предмет “За избор на банка за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД на основание чл. 13 „б“, от правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 1„

 18.02.2020 10:31
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик : “1. Нов или употребяван бандажен валяк - 1 брой с тегло до 20 тона и моточасове под 2000„

 12.02.2020 10:30
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови леки автомобили за нуждите на Дружеството

 12.02.2020 10:29
ПОКАНА за избор на банка за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД “На основание чл. 13 „б“, от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112„

 30.01.2020 10:28
ПОКАНА за предоставяне на оферта за комплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

 20.01.2020 10:28