Профил на купувача

УВЕДОМЛЕНИЕ - Уведомяваме Ви, че се удължава срока за подаване на оферти по процедура „Изграждане на въздушна система (15 atm.) за захранване на инструменти в автосервиз и санитарно-битови помещения, ПИ 043022, м. "Аджийски гьол", замл. на с. Елешница, общ. Елин Пелин“ до 13.08.2021г.

 11.08.2021 15:33
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара за Закупуване на оборудване за камиони Ивеко –гребла и разпръсквачи за сол и течни препарати, за зимното поддържане на автомагистралите“

 11.08.2021 15:27
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара за Закупуване на оборудване за камиони Ивеко –гребла и разпръсквачи за сол и течни препарати, за зимното поддържане на автомагистралите“

 11.08.2021 15:27
УВЕДОМЛЕНИЕ - процедурата за закупуване на 4 броя противопожарни врати за евакуационни галерии за пешеходци за пътен тунел „Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ „Хемус“ се прекратява.

 09.08.2021 11:10
УВЕДОМЛЕНИЕ - процедурата за Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“ се прекратява, поради липса на финансов ресурс.

 02.08.2021 09:53
УВЕДОМЛЕНИЕ - процедурата за Избор на изпълнител за „Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус““ се прекратява до отстраняване на неточности в количествените сметки.

 02.08.2021 09:52
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител изготвяне на технологичен проект за демонтиране на съществуващото осветление и прилежащите му елементи и монтиране на аварийно осветление в пътен тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297“ - Удължен срок за подаване на оферти

 23.07.2021 12:46
ПОКАНА за предоставяне на оферта за изпълнение на обект: „Изграждане на въздушна система (15 atm.) за захранване на инструменти в автосервиз и санитарно-битови помещения, ПИ 043022, м. "Аджийски гьол", замл. на с. Елешница, общ. Елин Пелин“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 21.07.2021 15:26
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на 4 броя противопожарни врати за евакуационни галерии за пешеходци за пътен тунел „Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ „Хемус“

 20.07.2021 15:06
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус““

 20.07.2021 13:43
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на силови захранващи кабели за реверсивно струйни вентилатори с ел.мощност 45 KW за пътен тунел ,,Ечемишка“- лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ,,Хемус‘

 16.07.2021 16:44
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 15.07.2021 15:44
Покана за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на силови захранващи кабели за реверсивно струйни вентилатори с ел.мощност 45 KW за пътен тунел ,,Ечемишка“- лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ,,Хемус‘

 08.07.2021 13:24
ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на 6 (шест) броя товарни автомобили с висока проходимост 4х4, 6 (шест) броя товарни високопроходими автомобили 4х4 (пикап) и 2 броя товарни автомобили, 4+1 места за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 18.06.2021 14:35
ПОКАНА За участие в процедура за доставка с предмет: „Избор на контрагент за доставка на реверсивно струйни вентилатори и вентилационни боксове за изпълнение на обект: „пътен тунел „ Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км. 41 +922 ан АМ „ Хемус“

 15.06.2021 14:17