Профил на купувача

ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за доставка на калциев хлорид за зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“

 24.09.2021 15:44
ПОКАНА За участие в процедура по „ Избор на акредитирана лаборатория за изготвяне на пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели за обект находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман в имот с ИД-000218“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 21.09.2021 17:07
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“

 21.09.2021 11:19
ПОКАНА За участие в процедура по „Избор на изпълнител за заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на тръбен кладенец, находящ се в с. Веринско, общ. Ихтиман в имот с ИД-000218, до пълната му дълбочина“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 16.09.2021 14:18
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА KРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД - Удължен е срокът за подаване на оферти

 14.09.2021 08:37
ПОКАНА за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТ ЗА ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ, КОЛЕКТОРНИ ТРЪБИ И РЕВИЗИОННИ ШАХТИ :за обект „АМ Хемус“ - Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 13.09.2021 08:51
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Изработка и доставка на пътни знаци, тръби, крепежи за тях и поставяне на маркировка за въвеждане на ВОБД за ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“- дясна тръба, виадукт при км 33+910 дясно платно, виадукт при км. 34+220 дясно платно и виадукт при км. 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“ - Прекратена процедура

 09.09.2021 12:19
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за доставка на калциев хлорид за зимното поддържане 2021/2022 година от „Автомагистрали“ ЕАД“ - Прекратена процедура

 09.09.2021 12:16
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Закупуване на 2 /два/ броя товарни автомобили, 4+1 места“ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД. - Прекратена процедура

 03.09.2021 10:30
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на 4 броя противопожарни врати за евакуационни галерии за пешеходци за пътен тунел „Ечемишка“ – лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ „Хемус“

 02.09.2021 09:35
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на текущи ремонти и техническа поддръжка на електронни пътни знаци с променливо съдържание използвани от базите на „Автомагистрали“ ЕАД“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 20.08.2021 16:59
ПОКАНА за участие в пазарно проучване: „Пазарно проучване за доставка на озеленяване за обекти на „Автомагистрали“ ЕАД

 20.08.2021 12:31
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Проучване на пазара и закупуване на 2 броя демонтируеми цистерни за вода за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 19.08.2021 12:31
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Закупуване на 2 /два/ броя товарни автомобили, 4+1 места“ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД - се прекратява

 18.08.2021 11:03
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Предоставяне на специализирана техника под наем – трошачка, за обект: АМ Хемус - Участък 2 от км. 103+060 до км 109+560“

 13.08.2021 19:34