Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик за закупуване на 10 броя пикапи с високопроходимост за нуждите на „Автомагистрали ЕАД“.

 08.02.2021 11:01
ПОКАНА за участие в процедура: „Избор на изпълнител за Изграждане на хале за сол в База Долна Диканя, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“.

 01.02.2021 11:01
Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти

 29.01.2021 11:00
ПОКАНА за избор на изпълнител за изграждане на „Вилни сгради, намиращи се в местност „Розовски вриз“, село Розово, община Брацигово“, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД по одобрени проекти.

 29.01.2021 10:59
Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

 29.01.2021 10:58
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на Ротиращ телескопичен повдигач MANITOU - Употребяван, за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД.

 29.01.2021 10:58
ПОКАНА за предоставяне на оферти в процедура с предмет: „Избор на доставчик за закупуване на два броя нови автовишки с височина до 18 метра и два броя автовишки с височина до 25 метра за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“.

 29.01.2021 10:57
ПОКАНА за участие участие в процедура за избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни телефонни и интернет услуги за нуждите на дружеството, чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM, UMTS и LTE, на територията на Република България и извън нея, и допълнителни услуги, в съответствие с Техническата спецификация на „Автомагистрали“ ЕАД.

 03.12.2020 10:57
Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

 02.12.2020 10:56
Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

 02.12.2020 10:56
Конкурс за избор на застраховател за застраховката „Каско“ за 2021 г.

 27.11.2020 10:55
ПОКАНА За избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта, включително извозване до склад, разкроявнае и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на обект

 25.11.2020 10:54
ПОКАНА За избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта, включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на обект

 25.11.2020 10:54
ПОКАНА за участие в поръчка с предмет: Подбор на контрагенти за наем на механизация и доставка на материали за извършване на биологично укрепване на откоси

 09.11.2020 10:53
ПОКАНА, С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:„Извършване на двумесечно дистанционно наблюдение на въведените в експлоатация системи за светлинни пътни знаци и видео системи в тунели Вития, Топли дол, Ечемишка и Правешки ханове на автомагистрала „Хемус“.

 03.11.2020 10:53