Профил на купувача

ПОКАНА За участие в процедура с предмет: Сервизно поддържане на контролно-информационните и управляващи системи на електроснабдяването и осветлението на пътните тунели по АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“, поддържани от „Автомагистрали“ ЕАД“ - Прекратена процедура

 25.10.2021 09:10
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Наем на специализирана техника и механизация за зимното поддържане през сезон 2021/2022г.“

 22.10.2021 12:45
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Направа на просеки по въздушни електропроводни линии средно напрежение обслужващи подстанциите на АМ Хемус” - Прекратена процедура

 20.10.2021 14:27
ПОКАНА За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: "Aвариен ремонт на сграда собственост на Дружеството, в АБП „Калугерово“ - Прекратена процедура

 20.10.2021 14:24
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изработка и доставка на специално работно облекло и ЛПС“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 08.10.2021 14:29
Покана за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховка на имущество. собственост на „Автомагистрали” ЕАД - Прекратена процедура

 08.10.2021 14:26
ПОКАНА за участие в избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Поддръжка на пожароизвестителна система в административна сграда на бул. Цар Борис III” № 215“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 04.10.2021 12:35
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 04.10.2021 11:47
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за застраховки „Обща гражданска отговорност към трети лица“ и „Професионална отговорност“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година - Удължен е срокът за подаване на оферти

 01.10.2021 09:30
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Доставка и монтаж на летни, зимни гуми /регионален транспорт / и джанти за автомобилите собственост на „Автомагистрали“ ЕАД “

 30.09.2021 16:59
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Проектиране на отводнителна колекторна система на големи пътни съоръжения при км. 189+245, км. 191+866, км. 197+540 и км.201+301 на АМ Тракия“ - Прекратена процедура

 28.09.2021 17:08
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на техническа сол за зимното поддържане, за периода 2021-2022 г. и периода 2022-2023 г.“ - Удължен е срокът за подаване на оферти

 28.09.2021 17:05
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Здравна застраховка на персонала“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.09.2021 16:55
ПОКАНА за участие в процедура за избор на застрахователно дружество за сключване на застраховка „Трудова злополука“ на „Автомагистрали“ ЕАД за 2021/2022 година - Удължен е срокът за подаване на оферти

 27.09.2021 16:51
ПОКАНА За участие в процедура с предмет: „Доставка на смазочни материали и други консумативи-добавка Ад Блу, антифриз и течност за чистачки за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 24.09.2021 15:47