Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за косачка за колесен трактор DOPPSTAD GRIZZLI DT-52“.

 15.06.2020 10:41
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на : “Безпилотно летателно устройство (тип дрон) за геодезическо заснемане на различни обекти от въздуха с всички необходими за това принадлежности, както и софтуери за обработка на събраната информация, вкл. обучение.„

 28.05.2020 10:12
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на мебели за обзавеждане на помещения собственост на „Автомагистрали“ ЕАД: етаж 7“.

 22.05.2020 10:40
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: Избор на доставчик на нови и/или употребявани лекотоварни автомобили за нуждите на дружеството

 04.05.2020 10:40
ПОКАНА за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик на два броя буферни ремаркета със следните характеристики“

 21.04.2020 10:39
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на надзор и съпътващите доклади за сграда кв. Толстой - „Надежда“.

 15.04.2020 10:38
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Текущ ремонт на авторемонтно хале и санитарно-битови помещения на базата в с.Елешница, общ.Елин Пелин“.

 03.04.2020 10:38
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнтел за доставка на анкери, необходими за ремонта на тунел „Витиня“.

 03.04.2020 10:37
ПОКАНА за участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на 1 брой полуремаркета тежковози, четириосни, над 40 тона товароносимост“.

 24.03.2020 10:36
ПОКАНА за участие в процедура за подбор на фирми – доставчици, във връзка с изпълнение на шумозащитни екрани по трасето на АМ „Хемус“

 13.03.2020 10:35
ПОКАНА за участие в процедура с предмет „Избор на Изпълнител, заедно или поотделно за вътрешно преустройство на помещения и ремонтни дейности на етаж 7 в административната сграда на ЦУ, намираща се на бул. „Цар Борис III “ 215, гр.София и етаж 5 от офис сграда в гр.Велико Търново, ул.Цар Тодор Светославов №59 , собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.“

 12.03.2020 10:35
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик : „Ново или употребявано полуремарке тип„лодка“ („гондола“,тежковоз“)с товароподемност до 45 тона“.

 06.03.2020 10:34
ПОКАНА за участие в процедура за избор на проектанти за проектиране на три обекта от АМ „Хемус“

 05.03.2020 10:33
ПОКАНА за участие в процедура с предмет „Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта, включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за зпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“„

 19.02.2020 10:32
ПОКАНА за участие в процедура с предмет “За избор на банка за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД на основание чл. 13 „б“, от правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 1„

 18.02.2020 10:32