Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура по избор на фирма доставчик на Мобилна цистерна за гориво, с капацитет минимум 12 тона, втора употреба до 10 години от дата на производство

 08.01.2020 10:27
ПОКАНА за предоставяне на оферта за комплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

 16.12.2019 10:26
ПОКАНА за участие в процедура за избор на дружество изпълнител за мобилни услуги за нуждите на дружеството

 11.12.2019 10:25
ПОКАНА за участие в процедура за избор на доставчик на техническа сол за зимно поддържане на пътищата в насипно състояние

 08.10.2019 10:24
ПОКАНА за участие в процедура с предмет За избор на партньори със специфична дейност в областта на ландшафтно оформление за изпълнение на участъци от 1 до 6 на АМ “Хемус“

 04.10.2019 10:23
ПОКАНА за предоставяне на ценови оферти за провеждането на реконструкция на административна сграда в гр.Перник

 27.09.2019 10:22
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребяванипревозни средства.

 25.09.2019 10:21
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“

 17.09.2019 10:20
ПОКАНА за участие в конкурс за Избор на застрахователно дружество за застраховки

 12.09.2019 10:18
ПОКАНА за участие в процедура с предмет “Избор на банка за предоставяне на финансови услуги на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД.„

 23.08.2019 10:17
ПОКАНА за избор на кредитна институция за предоставяне на финансови услуги на „Автомагистрали“ ЕАД

 08.08.2019 10:14
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“.„

 29.05.2019 13:48
ПОКАНА за участие в процедура за избор на допълнителен доставчик на дизелово гориво тип В6 за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД.„

 22.05.2019 10:11
ПОКАНА за участие в процедура по избор на регулярен доставчик/ци за канцеларски материали, принадлежности за офис и формуляри, Хартия за принтер А3 и А4 средно и високо качество, доставка и поддръжка на регулярна база на оригинални и/или рециклирани тонер касети, доставка на нерегулярна база на преносими и/или стационарни компютърни системи, нови или втора употреба, доставка на нерегулярна база насистеми за видеонаблюдение, доставка на нерегулярна база на пожароизвестителни системи

 14.05.2019 10:10
ПОКАНА за участие в процедура за предварителен подбор за проектиране на три обекта от АМ „Хемус“

 01.04.2019 10:09