РД-38-1/15.01.2016 Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци на АМ "Марица" от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ- СТАРА ЗАГОРА , стопанисвани от АПИ