РД-38-5/ 01.12.2016 - "Автомагистрали" ЕАД гр. София - Зимно поддържане и ремонтно възстановителни работи на АМ Люлин и АМ Струма от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил , стопанисвани от АПИ - 01.12.2016 (до сключване на договор по открита процедура)