Новини

Покана за избор на финансова институция за издаване на банкови гаранции на „Автомагистрали“ ЕАД.

  01.04.2015 10:44  

1. Предмет на поръчката: Предоставяне на финансова услуга от Търговска банка за издаване банкови гаранции за участие в обществена поръчка и банкови гаранции за добро изпълнение за нуждите на “Автомагистрали” ЕАД…

1. Предмет на поръчката: Предоставяне на финансова услуга от Търговска банка за издаване банкови гаранции за участие в обществена поръчка и банкови гаранции за добро изпълнение за нуждите на “Автомагистрали” ЕАД…