Новини

„Автомагистрали“ ЕАД изпълни европейски проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

  03.08.2015 11:04  

Екипът на „Автомагистрали ЕАД“ завърши успешно изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „На път“.

Екипът на „Автомагистрали ЕАД“ завърши успешно изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „На път“.

Целите на проекта са насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в страната и запазване на заетостта на персонала чрез предоставяне на социални стимули от страна на работодателя. В рамките на проекта, в периода 01.05.2014 г. – 31.07.2015 г., „Автомагистрали“ ЕАД осигури организиран превоз до и от работното място на част от заетите в дружеството. За период от една година по утвърден график бяха превозвани 146 служители на предприятието по 16 маршрута в областите София, Пловдив и Пазарджик.

Стойността на проекта е 134 589 лв., изцяло финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд.