Новини

Процедура за избор на изпълнител за система за видеонаблюдение

  01.02.2018 13:50  

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана „Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на дружество изпълнител за подобряване/изграждане на система за видеонаблюдение в база ОП„Трилистник“

Описание на заданието:

С настоящата покана „Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител, който да достави необходимото оборудване и да подобри/изгради системата за видеонаблюдение в посочената база, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД. Дружеството иска да получава информация в реално време от системата за видеонаблюдение в централното си управление в гр. София, чрез IPC камери.

Техническа спецификация:

„Автомагистрали“ ЕАД желае да използва следното оборудване за изграждането на своята система, както следва:

-Камери модел : IPC-HFW5231E или еквивалент – 4 бр.

-Кутия: PFA122 или еквивалент – 4 бр.

-NVR: NVR4208-4KS2 или еквивалент – 1 бр.

-Твърд диск 6TB: SEAGATE 3.5 Surveillance или еквивалент -1 бр.

-Захранване: POE суич– 1 бр.

-Монитор 21.5 ” – 1 бр.

Допълнително дружествата участници трябва да посочат в своите оферти позиция труд и други материали, ако е приложимо.

Допълнителни изисквания:

Дружеството желае изградената системата да има директна връзка към централното управление в гр. София. Място на обекта:

-ОП„Трилистник“ – км 136+000 дясно платно на АМ „Тракия“

Офертата трябва да имат реквизитите, както следва:

  • Цена в лева с ДДС.
  • Начин на плащане;
  • Гаранционен срок
  • Срок на доставка и изпълнение

Начина на подаване на оферта:

Офертата следва да бъде подадена по електронен път на имейл адрес: info@avtomagistrali.com

Краен срок за представяне на офертите – до 15:00 часа на 07.02.2018 г.

Лице за контакти:

Емил Драгомиров – Ръководител отдел „Вътрешен контрол“

Тел: 0887069930

Имейл: emildr@abv.bg

ДАТА: 01.02.2018г.