Участъци в ремонт

Във връзка със строителството на АМ Хемус от 87 ми километър до 222 ри километър, се изпълняват строителни дейности с високи темпове

  09.12.2020 14:57  

Във връзка със строителството на АМ Хемус от 87 ми километър до 222 ри километър, се изпълняват строителни дейности с високи темпове, като на много участъци е подготвена основата за стартиране на асфалтови работи, а на участъците където е възможно са положени и асфалтови пластове от бъдещото пътно платно. Същевременно се работи и по 20 различни по сложност съоръжения.

„Автомагистрали“ ЕАД, разполага с готовност и необходимия брой звена за изпълнение на асфалтови работи, с оглед своевременно обезпечаване на готовите за асфалтиране подучастъци, при благоприятни метеорологичните условия, предвид зимния сезон.

И в момента се изпълняват асфалтови работи в няколко подучастъка, където атмосферните условия позволяват.