Кариери

Инженер пътно строителство

  01.09.2016 15:23  

1.Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Изисквания за образование – висше, степен магистър-пътно строителство;

1.2. Да има необходимите познания в сферата на пътното строителство;

1.3.Изисквания за умения :

1.3.1. Добро владеене на книжовния български език, владеене на друг език е за предпочитане;

1.3.2. Компютърна грамотност – работа с операционна система Windows, Microsoft office, Auto CAD, Internet.

2. Длъжностни задължения

2.1.Подготвя и следи за изпращане на месечните планови задания в областните пътни управления;

2.2. Следи за правилното изготвяне на отчетите преди внасянето им в АПИ;

2.3. Приема и проверява сертификатите на подизпълнителите ;

2.4. Подготвя анализи за извършване на възложени видове дейности;

2.5. Подготвя анализи за разходи при изпълнение конкретни видове дейности

2.6.Участва в изготвяне на оперативни планове за зимното поддържане на АМ;

2.7. Участва в Обществените поръчки, докладва изискванията по тях и изготвя документацията в частта „Техническа оферта“;

2.8. Изготвя заявки, справки, писма, доклади и др., свързани с дейността на дружеството;

3. Професионален опит:

3.1. Минимум 5 годинипрактика по специалността.

3.2.Знания и опит в сферата на пътното строителство.

Желаещите да заемат длъжността могат да подават актуално CV на e-mail: info@avtomagistrali.com до 17 ч. на 30.09.2016 г. След изтичане на срока на настоящата обява подадените документи ще бъдат разгледани от комисия, след което одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За справки: На място в управлението на „Автомагистрали“ ЕАД и на тел: 0889 993 105 – Благодатка Абаджимаринова, експерт „Човешки ресурси“.