Новини

Догодина AM “Хемус” стига до Велико Търново

  05.05.2021 12:41  
Догодина AM “Хемус” стига до Велико Търново

“Автомагистрали” ЕАД строи усилено участъците по аутобана

134-те километра от автомагистрала “Хемус” между пътен възел “Боаза” и пътя Русе-Велико Търново, изграждането на които стартира през април 2019 г., добиват все по-завършен вид и на практика аутобанът през 2022 г. ще стигне до старата столица.

Тази важна отсечка е разделена на 6 участъка, по които работи “Автомагистрали” ЕАД и довършването им, което наближава, ще даде почти завършен вид  на “Хемус”. Защото между Велико Търново и шуменското село Белокопитово има още стотина километра, по които също се работи и отделните лотове са в различна степен на подготовка. По някои текат процедури по ОВОС, по други се правят отчуждителни процедури, а по трети се подготвят конкретни технически проекти.

По отсечката отсам Велико Търново също се работи усилено. В участъка между “Боаза” и пресичането с пътя Плевен – Ловеч например, което е обособено в три участъка, се извършват земни и пътни работи, дейности по отводнителните съоръжения, работи се по големите мостови съоръжения, в това число се слагат пилоти, изпълняват се елементи от долното строене на мостовете, доставят се и се монтират главни греди, а някъде вече има и армировъчни и бетонови работи по пътните плочи. В 51,5-километровата отсечка ще има различни по вид големи транспортни съоръжения - виадукти, мостове, надлези и подлези.

В първия участък, който е с дължина 15,26 км, ще има например 2 пътни възела и 6 големи мостови съоръжения. Изпълняват се земни работи и дейности по отводняване, завършени са вече 6 малки съоръжения - подлези и надлези, а по останалите 6 се работи. Положени са основни пластове асфалт на повече от 3 км, също и на пътните възли “Боаза” и “Дерманци”.

В участък 2, който е с дължина 19,2 км – от края на възел “Дерманци” до връзката с пътя Радювене-Катунец, включително и пътен възел “Каленик”, ще има 2 пътни възела, 9 виадукта, 1 мостово съоръжение на река Каменица. Там се извършват земни и пътни работи, има дейности по отводнителните съоръжения, работи се по големите мостови съоръжения.

В участъка се изпълняват земни работи на виадукта на 117-ти км и на моста на 120-и км - изпълняват се пилоти и фундаменти и е отстранен хумусът по цялото трасе.

В следващия участък 3 с дължина 17,08 км - от пътен възел “Каленик” до връзката с пътя Плевен - Ловеч, който включва и пътен възел “Плевен”, ще има 6 виадукта и 9 надлези и подлези.

Там се извършват земни и пътни работи, дейности по отводнителните съоръжения, работи се по големите мостови съоръжения

На пътен възел “Плевен” вече са изпълнени земните работи и се полагат основни пластове и отводняване. Изпълнени са 8 водостока и се работи по още 3. Изпълнява се и армонасипната конструкция на 137-и км. При довършването на този участък магистралата на практика вече ще стига до Плевен, тъй като разстоянието от пътния възел до самия Плевен е около трийсетина километра.

В следващите три участъка – 4, 5 и 6, които са от пътен възел “Плевен” до пресичането с пътя Русе – Велико Търново, се извършват подготвителни дейности по почистване на терена и направа на временни пътища. Изпълнява се техническа и технологична мобилизация. Почиства се теренът в сервитута на участък 4 в териториите, незасегнати от археологически проучвания.

За последните три участъка от “Хемус” – 7, 8 и 9, които са от пресичането с пътя Русе – Велико Търново до пътен възел “Буховци”, продължават проучвателно-проектантските работи по изготвяне на технически проекти. Те също се изпълняват от “Автомагистрали” ЕАД.

Строителството на 16,32 км участък между пътните възли “Буховци” и “Белокопитово” на територията на областите Търговище и Шумен напредва и се очаква той да е готов в средата на 2021 г., като крайният срок за завършване по договор е в края на ноември.

Изпълнител е ДЗЗД “Хемус-16320”, в което участват “Инфра Експерт” ЕООД, “Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, “Автомагистрали-Черно море” АД и “Трансконсулт-22” ООД. Срокът на договора беше удължен поради

продължителни отчуждителни процедури и извършване на дейности по археология. В момента там се изпълняват земни работи - охумусяване на скатовете на насипите, пътни работи, дейности по големите мостови съоръжения. Работи се по отводнителните съоръжения, в ход е изпълнението на ограничителни системи. При подходящи метеорологични условия се изпълняват и асфалтови работи.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9765084