Новини

Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД - относно дейноста на охранителните фирми с които има договор дружеството

  07.06.2021 14:57  
Позиция на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД - относно дейноста на охранителните фирми с които има договор дружеството

Във връзка с репортаж, излъчен в централната емисия на bTV Новините на 06.06.2021 г. в „Автомагистрали“ ЕАД се получиха писма от охранителните фирми с които дружеството има договори.

„Автомагистрали“ ЕАД категорично изразяват несъгласието си с тиражираните внушения, че подобна услуга не е извършвана, а дори напротив, подчертаваме важността на тяхната работа. Подобни внушения са не само тенденциозни, но и опасни за опазването на цялостта  и безопасността на обекти от стратегическо значение, каквито безспорно са автомагистралите в България.

Охранителните фирми стриктно и коректно изпълняват своите ангажименти, като при всички констатирани проблеми и липси, възникнали по време на дейността им са били възстановени надлежно.  Те предоставят както денонощна физическа охрана на всички автомагистрални бази за поддръжка, опорни пунктове, тунели, така и на директни трасета от поверените им участъци.

Многократно са оказвали съдействие, при обезопасяване на пътни участъци при извършване на ремонтни дейности, при настъпили ПТП. Поява на домашни животни, пресичане и предотвратяване на кражби или увреждане на пътни знаци, мантинели, шахти, предпазни мрежи и огради, кабели от тунелите с цел опазване живота и здравето на пътуващите по охраняваните от дружеството пътни участъци. 

Всички компании с които „Автомагистрали“ ЕАД има сключени договори за охрана са лицензирани по Закона за частната охранителна дейност. 

Агенция „Пътна инфраструктура“, безспорно, винаги е била наясно с факта, че „Автомагистрали“ ЕАД не притежава лиценз за извършване на охранителна дейност, както и с факта кои фирми извършват тази дейност на съответните участъци.

Факт е също, че по нито един от сключените договори за обществена поръчка АПИ не е санкнционирала „Автомагистрали“ ЕАД за неизпълнение на това договорно задължение.