Новини

Позиция на „Автомагистрали “ ЕАД

  22.07.2021 16:20  
Позиция на „Автомагистрали “ ЕАД

Във връзка с некоректно представена информация в определени медии, „Автомагистрали“ ЕАД е длъжно да направи следното уточнение:

Със заповед на инж. Валентин Вълков – изпълнителен директор на дружеството, беше направен финансов анализ и с решение на Съвета на директорите беше взето решение да се увеличат с 10% основните заплати на служителите от Централно управление, бази и опорни пунктове, включително дирекция „Експлоатация и поддръжка“ и дирекция „Инфраструктурно строителство“, защото нивата на заплатите на общите работници и шофьори на тежка механизация са обидно ниски – почти на нивота на минималната работна заплата.

С това решение НЕ се увеличават заплатите на инж. Валентин Вълков – изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, Десислава Христова – Председател на Съвета на директорите и на инж. Иван Станчев, Член на Съвета на директорите. Техните възнаграждения се определят от Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия и по-конкретно в Раздел V - Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в публични предприятия.

Ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД е категорично, че ще продължи да подобрява условията на труд, обновлението на автопарка и най-вече със  закупуването на специализирана механизация.