ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Доставка на смазочни материали и други консумативи-добавка Ад Блу, антифриз и течност за чистачки за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със необходимост от закупуване на смазочни материали, антифриз, добавки и течности за чистачки за автопарка на „Автомагистрали“ ЕАД“,  Ви каним да ни  представите оферта по процедура с предмет: „Доставка на смазочни материали и други консумативи-добавка Ад Блу, антифриз и течност за чистачки за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“, при условия подробно описани в Документацията за участие.

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предметът на поръчката включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества смазочни материали други консумативи-добавка Ад Блу, антифриз и течност за чистачки.

 

Продукт

Спецификация

1

0W30

ACEA C2, API SN/CF

2

5W30

ACEA C3, API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30. MAY BE USED IN APPLICATIONS REQUIRING ACEA C2 PERFORMANCE (EXCLUDING FUEL ECONOMY BENEFITS).

3

5W40

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.01, GM DEXOS 2, APPROVED TO FORD SPECIFICATION WSS-M2C917-A, RENAULT RN0700/0710, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-S2

4

10W40

ACEA E4,E7 API CI-4,MB 228.5,MAN M3277,MACK EO-L,VOLVO VDS-3,MTU TYPE 3,RENAULT RVI RXD

5

15W40

ACEA E7,A3,B3,B4,API CI-4/SL,MB 228.3,229.1, CUMMINS 20071/72/76/77/78, MAN M3275,MTU TYPE 2, MACK EO-N,EO-; PLUS,VOLVO VDS-3,RENAULT RVI RLD-2

     
 

Продукт

Спецификация

1

MXL 46

ISO 6743/4 ISO-L-HL, ISO 11158-HL, DIN 51524-part1 (HL),

2

HP32

ISO 6743/4 ISO-L-HL, ISO 11158-HL, DIN 51524-part1 (HL),

3

GM DEXRON III

GM DEXRON IIIH,FORD,MERCON,ALLISON C4,TES-389,CATERPILLAR TO-2,MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, MAN 339F, 339 V1 & Z1, 339 V2 & Z2, VOITH 55.6335,VOLVO 97340,97341,ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L & 17C

4

ANTIFREEZE BLUE minimum /-38*C

ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580: 2010

5

ANTIFREEZE RED minimum /-38*C

ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580: 2010, AFNOR NF R15-601*, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361 – 88, JIS K 2234*, NATO S 759 (* with the exception of reserve alkalinity)

     
 

Продукт

Спецификация

1

75W/90

API GL-4, API GL-5 MAN 342 Type M-1, МВ 235.0

2

ATF

DEXTRON II D, MB 236.2, MB 236.7, ALLISON C3 / C4, MAN 339-D, MB 236.6, SUFFIX A.

3

75W80

API GL4+

     
 

Продукт

Спецификация

1

80W/90

API GL-4 / GL-5

   

MIL-L-2105D

 

Продукт

Спецификация

1

Зимна течност за чистачки minimum /-20°C

 

2

Лятна течност за чистачки (концентрат)

 
     
 

Продукт

Спецификация

1

LITHIUM COMPLEX

NLGI 2 (КОМПЛЕКСНА ЛИТИЕВА/ВИСОКА РАБОТНА ТЕМПЕРАТРА)ЧЕРВЕНА

2

LIBRA EP2

NLGI2(ЛИТИЕВА ГРЕС)

     

 

Техническото предложение се изготвя съгласно документацията и условията на Образеца №12 – техническо предложение, и съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. При изготвяне на предложението си всеки участник следва да се ръководи от изисквания на документацията. Предложението за изпълнение следва да е съобразено с насоките, дадени в документацията за участие и Техническата спецификация. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Срок на изпълнение – срокът за изпълнение на поръчката е до 2 /два/ работни дни, считано от датата на подаване на заявка от страна на Възложителя.

В заявката за доставка Възложителят посочва необходимото количество, време и място, на което да се доставят смазочните материали.

!!!Важно!!! Участникът посочва срок за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

 

       II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. на 08.10.2021 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 


30.09.2021 15:33
Свали

04.10.2021 14:07
Свали

05.10.2021 16:26
Свали