Новини

Разговор с Десислава Христова, председател СД на „Автомагистрали” ЕАД

  02.10.2021 16:45  
Разговор с Десислава Христова, председател СД на „Автомагистрали” ЕАД

Нова телевизия, Събуди се | 02.10.2021 

Тема: Ситуацията в „Автомагистрали”; Строеж и ремонт на пътища
Гост: Десислава Христова, председател на „Автомагистрали” ЕАД

Водещ: Нови скандали около държавното предприятие „Автомагистрали“. Този път те са свързани със заплатите на ръководството. Увеличил ли е председателят на Съвета на директорите Десислава Христова заплатата си тройно от 3600 на 11 000 лева и защо? Отговорите от самата нея сега. Десислава Христова е в нашето студио, здравейте.
Десислава Христова: Добро утро.

Водещ: Да изчистим въпроса с вашата заплата. Била е когато сте стъпили в длъжност 3600 лева, от август месец е увеличена тройно и вече е 11 700 лева, защо?
Десислава Христова: Бруто. Сякаш е фокусирано върху Десислава Христова. Държа да кажа, че заплатите на всички в моето положение, и в което и да е държавно дружество и дружество, което е по Закона за публичните предприятия, каквото сме ние, е едно и също. Моята заплата не зависи нито от принципала ми – госпожа Комитова, нито от решения на Борда на директорите, нито от нищо друго освен закона и правилника за прилагането му. Който правилник, държа да отбележа, че е приет по управление по времето на ГЕРБ, тоест Министерският съвет на Бойко Борисов. Тези заплати се определят от правилника съобразно с това какви функции изпълняваш. От 10 август моите функции са променени. Преди това, до момента на новото вписване на новите функции съм била обикновен член на Съвета на директорите и заплатата е такава, каквато е и на всеки друг член, който би бил на моето място. От 10 август, заедно с изпълнителният директор ние представляваме да управляваме дружеството, заедно си слагаме подписите и заедно носим отговорност. Така че, съобразно функциите дали ще е Десислава на това място или който и да било друг, заплатата е тази. Другото важно нещо е, моля да е ясно, тези заплати както вървят това е тавана. Значи аз може да докарам милиарди печалби на дружеството повече от това няма да взема. Но когато докарам до загуби дружеството, не само че няма да взимам тази заплата, а може да стигна до там да взимам отрицателна заплата.

Водещ: А това, че взимате тавана означава ли, че дружеството е на най-доброто си ниво в момента?
Десислава Христова: Дружеството е на печалба в момента по показателите, които са съобразно закона и начина, по който се изчисляват тези неща – да. Така че, това е, когато тези показатели тръгнат да се променят, заплатата също се променя. Тоест, ние сме стимулирани да водим дружеството към печалба, за да взимаме този таван.

Водещ: Тук вероятно законово, както вие обяснихте, всичко е абсолютно коректно.
Десислава Христова: Така е.

Водещ: Има обаче, съгласете се, и моралната страна. Под прозорците на властта постоянно протестират хора от строителния бранш, които казват – „нямаме пари да си храним семействата“, „нямаме пари да оцелеем“, и в същото време председателят на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ си вдига заплатата тройно до 11 000 лева?
Десислава Христова: Аз не си вдигам заплатата, пак повтарям, това става съобразно функциите. Нямам нищо против и съм „за“ хората да взимат нормални заплати, но когато живеем в нормална държава това няма да е така.

Водещ: Хората си задават въпроса – защо за едни има, било то по закон, а за други, също така по закон, защото вероятно и те са работили по договори – няма?
Десислава Христова: Може би трябва да попитате народни представители защо за едни има по закон, а за други няма по закон? Ако променят закона и правилника ще взимам толкова, колкото решат законодателите и изпълнителната власт. Не зависи от мен това. Другото важно нещо е, че ние освен тези заплати имаме и много други права по устав. Аз до момента не съм се възползвала с една стотинка дори от тези си права, защото наистина работата е работа, заплатата е заплата. Ние не работим за чекмедже или за нещо друго, освен за тези заплати, работим публично.

Водещ: Вие казвате – дружеството е на печалба. Обаче, тези хора, които са наети за текущи ремонти и поддръжка твърдят, че парите отделени за тях са много по-малко от изработеното. Така ли е действително, тоест има ли пари, които „Автомагистрали“ дължи на хората, които са свършили работа, но за тях пари няма в моментна?
Десислава Христова: „Автомагистрали“ не дължи пари на тези хора, ние сме изпълнители по договор за текущ ремонт и поддръжка, които знаете вече в публичното пространство излезе, че са надвишени в пъти предвидените стойности и рамките на тези договори. Това пак е извън нас. Когато АПИ възлага някаква дейност на своя изпълнител, а тези фирми са наши подизпълнители, ние не им дължим. Всички ние заедно чакаме пари от АПИ.

Водещ: Тоест, да обясним на хората. Ако вие сте имали 200 милиона за текущи ремонти и поддръжка, но е свършена работа за 800 милиона, вие чакате едни 600 милиона, а те няма откъде да дойдат?
Десислава Христова: Те трябва да дойдат от страна на държавата, разбира се от възложителя АПИ, не от нас.

Водещ: А не е ли вината и в това, че са свършили работа, образно казано за 800 милиона, а пък сте имали 200?
Десислава Христова: Как така, вината наша да е? Ако ние откажем на възложителя да изпълним задание и да извършим някаква работа ние търпим санкции и то много тежки. Тука дружеството е просто изпълнител. Колкото ние сме пострадали и също имаме да взимаме от АПИ, толкова са и тези фирми. Не ние дължим на „Автомагистрали“ Черно море например или на когото и да било, всички ние сме от една страна на барикадата, всички ние чакаме пари. Нашето дружество също чака пари.

Водещ: Колко чакате?
Десислава Христова: Приблизително около 250 милиона лева не са ни разплатени от АПИ и то за дейности свършени още 2019-та, 2020 година.

Водещ: Колко души чакат заплатите си?
Десислава Христова: Нашето дружество е около 500 човека, така че ние също имаме работници, които утре също може да излязат на стачка, когато нямаме възможност да им плащаме заплати.

Водещ: Колко месеца вече тези хора са без заплати?
Десислава Христова: Само да кажа, тогава и аз няма да може да получавам, дори ще дължа на държавата, защото моята заплата е обвързана с резултатите на дружеството. Ние не получаваме едни твърди заплати, със спокойно изкарване на деня. Ние работим денонощно и сме си дали живота в момента да оправяме наистина страхотни бъркотии забъркани преди нас.

Водещ: Кажете колко души и колко време вече са без заплати? 500 ако е бройката по колко пари…?
Десислава Христова: Нашите работници не са без заплати, и както се вижда не стачкуват. В момента ние можем да покриваме това, но това няма да продължи безкрайно дълго. Нали разбирате, че когато нямаме приходи няма да има и възможност да се плащат заплати.

Водещ: Един друг много голям проблем възникна около „Автомагистрали“. Това са така наречените „инхаус поръчки“. Ще се опитаме да го обясним простичко на хората. Държавата наема държавното си предприятие да свърши някаква работа, нещо, което трябва да се прави по изключение, но то се оказва, че е било практика, нали така?
Десислава Христова: Да, сега какво се е случило. „Инхаус“ процедурата е възможност по изключение от Закона за обществените поръчки без процедури и без конкуренция да се възлага при определени условия, както е в случая. В това няма нищо лошо до тук. Проблемът обаче е, че когато се възложи това нещо на държавното дружество то би трябвало да го изпълни или със собствен капацитет, или вероятно да е наемало доставчици, или наемодатели на техника, това, което не му достига…

Водещ: Вие имали ли сте капацитет да извършвате всичко, за което сте били наети?
Десислава Христова: Не. Ние казахме в Комисията по ревизия, „Автомагистрали“ е построило 3 километра, да речем, че 5 километра от „Хемус“ бихме могли да построим…

Водещ: А колко пари за колко километра са ви дадени?
Десислава Христова: Пари за всички километри, това са много, много повече. Да не забравяме, че не става дума само аз „Хемус“, това са 9 участъка. Говорим и за Видин-Ботевград, говорим за 84 свлачища. Това са едни милиарди и проблемът е… Аз искам да се завършат тези обекти, това е безспорно, държавата ще загуби изключително много…

Водещ: Ама как, като няма капацитет, как ще бъдат завършени?
Десислава Христова: Имаме доставчици на материали, наемодатели на техника и под формата на такива договори реално тези фирми строят и изпълняват. Тоест, те са едни прикрити строители…-

Водещ: Тоест, това е противозаконно. Някой казва, че дава техниката си под наем, а всъщност строи път. Правилно ли ви разбирам?
Десислава Христова: Да, само че кой носи отговорността – държавното дружество, което всъщност няма капацитет. Когато утре, да речем че се завърши по този начин, по който е заложено от предишното управление, кой ще носи отговорността когато възникне проблем на магистралата, гаранционната отговорност?

Водещ: Кой?
Десислава Христова: Държавното дружество. Защо са раздадени толкова много аванси и по такъв начин, че реално ние сега ако тръгнем да разваляме тези договори, да тръгнем по Закона за обществените поръчки, ние ще загубим, държавата ще загуби.

Водещ: Колко ще загуби?
Десислава Христова: Милиарди ще загуби. По една груба сметка, ако сметнете, че са раздадени примерно милиард и половина до тук аванси, смятайте ги за загубени. Сметнете всичките суми, които са около 5 милиарда грубо за всички „инхауси“, вземете 15 процента от тях и ги добавете към вече раздадените аванси, плюс разноски по дела, плюс още много други, експертизи и т.н. Тоест, едни много, много милиарди – тоест 7, 8, 10 милиарда държавата ще изгуби от такова едно движение.

Водещ: Но означава ли това, щом тези договори не са сключвани регламентирано, в момента не се строят всички тези пътища, които ние очакваме?
Десислава Христова: Ние търсим решение на това, искаме да се построят. Няма полезен ход много голям избор. Безспорно е, че държавата ще изгуби и не само държавата, ще останат хора без работа. Ние искаме да защитим интересът и на тези фирми, защото в крайна сметка добре е те да си свършат работата и то като строители, за да си носят и съответната отговорност.

Водещ: Вие се опитахте под някаква форма тази промяна в закона да бъде внесена в парламента, депутатите ви казаха, че това не отговаря на правилата и няма как да стане?
Десислава Христова: Не казаха нищо, те дори до „инхауса“ изобщо не стигнаха и не се коментира. Иначе това беше най-чистия вариант де фактото да го признаят и за де юре.

Водещ: Добре, но очевидно това не е вариант в момента, какво се случва? Да започнем от там – означава ли това, че тези регламентирани договори са замразили строителството на някакви участъци в страната?
Десислава Христова: Нищо не е замразено, там където има разрешение за строеж се продължава да се строи.

Водещ: Но тези хора строят на своя воля, защото не е ясно дали те ще си получат парите…
Десислава Христова: Как не е ясно?

Водещ: …ако са били сключени нерегламентирани договори, не е ли така?
Десислава Христова: Когато си свършил нещо и то е прието и признато, няма как да не си получиш парите. Знаете, че и в текущия ремонт и поддръжка никой не е спорил трябва ли да се плати свършеното или не. Въпросът е как да се плати така че да е законно.

Водещ: Вие имате ли отговор как да се плати?
Десислава Христова: По текущи ремонти и поддръжка първо има работна група, която е към Министерство на правосъдието и там решение ще има, там не е толкова голям проблема. Там решение ще има, никой няма да бъде ощетен. При нас в „инхауса“ обаче, както е „инхаус“ така си е и пълен хаос. Търсим решение, предложили сме и други варианти алтернативни, обмислят се начини, по които да ангажираме гаранционната отговорност на тези доставчици, защото те са строители, пак казвам, това ще е добре за държавата. Добре ще е държавата да има завършени обекти в крайна сметка и магистрала, и скоростен път. Добре ще е да няма гладни хора и хора без работа, добре ще е всичко това да се случи и то с парите, които вече са отпуснати и раздадени, а не с нови пари, а тези да потънат в някакви дупки.

Водещ: Два финални въпроса, но ви моля за кратък отговор, защото нямаме никакво време . Основната теза на бившите управляващи, които очевидно са сключили всички тези договори, за които ние говорим, че преди можеше. Преди намираха пари, преди нямаше проблем а пък сега има проблем?
Десислава Христова: То си има органи, които ще разследват дали това, което е можело е правилно, законно и т.н. Аз искам да ви кажа, че това, което е можело е чиста спекулация. Не може бюджетни средства накрая да използваш излишъци, за да ги раздаваш през джипката. Не става така. По този начин това е евтин популизъм за мен. Значи нещата се планират, прогнозират и се възлагат такива, каквито са. Когато изкуствено занижаваш един бюджет, за да можеш накрая да казваш – „Ето, аз добрият падишах раздадох едни суми, защото ги намерих.“ Извинявайте, но това е лъжа спрямо собствения ти народ.
Водещ: И на финала, пред фалит ли е „Автомагистрали“?
Десислава Христова: Не е пред фалит, борим се, че оправим нещата, няма да се предадем, няма да се откажем. Варианти има, така че, никой да не мисли, че „Автомагистрали“ ще потъне. Ще намерим най-доброто решение.

Водещ: Благодаря ви, много за този разговор.
Десислава Христова: И аз благодаря.

Водещ: Десислава Христова в студиото на „Събуди се“. 
https://www.vbox7.com/play:51cb2a82f9