Участъци в ремонт

ВОБД за дейности по косене на АМ Тракия от км 100+000 до км 106+427 и от км 95+000 до км 95+000 до км 97+000.

  13.06.2022 17:54  

Утре, 14.06.2022 г. във връзка с извършване на машинно косене на АМ „Тракия“, ще бъде въвеждана ВОБД за светлата част от денонощието, за сигнализиране на подвижни работи, както следва:

  • От км. 100+000 и км. 106+427 ще бъде ограничено движението в аварийна лента на дясно пътно платно (посока София - Бургас), като движението на ППС ще се извършва в активна и изпреварваща ленти на магистралата.
  • От км. 95+000 и км. 97+000 ще бъде ограничено движението в аварийна лента на лявото пътно платно (посока Бургас - София), като движението на ППС ще се извършва в активна и изпреварваща ленти на магистралата.