Участъци в ремонт

ВОБД за косене на тревни площи от км 86+000 до км 90+000 от км 84+000 до км 85+000 от км 93+000 до км 95+000 на АМ Тракия

  14.06.2022 14:25  

Утре 15.06. от 08:00 до 16:00 часа ще бъде въведена временна организация за безопасност на движението, както следва:

  • от км. 86+000 до км. 90+000 ще бъде затворена за движение аварийна лента на дясно платно (посока София - Бургас), поради извършване на ръчно косене на тревните площи, като движението на ППС ще се осъществява в активна и изпреварващата ленти.
  • от км. 84+000 до км. 85+000 ще бъде затворена за движение аварийна лента на ляво платно (посока Бургас - София), поради извършване на ръчно косене на тревните площи, като движението на ППС ще се осъществява в активна и изпреварващата ленти.
  • от км. 93+000 до км. 95+000 ще бъде затворена за движение аварийна лента на ляво платно (посока Бургас - София), поради извършване на машинно косене на тревните площи, като движението на ППС ще се осъществява в активна и изпреварващата ленти.