Участъци в ремонт

На 29.06 ще бъде ограничено движението при ПВ „Церово“, ПВ „Калугерово“ и ПВ „Пазарджик“, поради машинно косене на тревните площи.

  28.06.2022 14:44  

Утре, 29.06 от 09:00 до 16 ч. ще бъде ограничено движението при ПВ „Церово“, ПВ „Калугерово“ и ПВ „Пазарджик“, поради машинно косене на тревните площи.