Участъци в ремонт

На 01.07 ще бъде ограничено движението при ПВ „Церово“, ПВ „Калугерово“ и ПВ „Пазарджик“, поради машинно косене на тревните площи.

  30.06.2022 14:45  

Утре, 01.07 от 09:00 до 16:00 ч. ще бъде ограничено движението при ПВ „Церово“, ПВ „Калугерово“ и ПВ „Пазарджик“, поради ръчно косене на тревните площи.