Новини

Информация за публикувани материали във Facebook относно Автомагистрали ЕАД

  17.09.2022 15:44  
Информация за публикувани материали във Facebook относно Автомагистрали ЕАД

Уважаеми Дами и Господа,

След редовният анализ на публикации в Интернет пространството и в социалните мрежи отдел „Връзки с обществеността“, установи профил във Facebook, който публикува информационни материали съдържащи името на дружеството, които не отразяват коректно дейността на “Автомагистрали“ ЕАД,  становища на Управителния орган, като материалите публикувани в същия уронват престижа на държавното предприятие и в частност лица, заемащи управленски позиции.

За информация на потребителите на Facebook, следва да имате предвид, че фирма „Автомагистрали“ ЕАД  не е откривала свой профил и няма отношение към материали касаещи наименованието на фирмата в нито една социална мрежа.

За официална информация относно дружеството, Моля обръщайте се към официалният ни сайт www.avtomagistrali.com