Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП по възложени задания и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.201 От. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ ще бъдат въведени ВОБД за светлата част на денонощието, за сигнализиране на подвижни работи, както следва:

  19.09.2022 12:58  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП по възложени задания и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.201 От. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ ще бъдат въведени ВОБД за светлата част на денонощието, за сигнализиране на подвижни работи, както следва:

на 20.09.2022Г. от 08:30 ч. до 16:00 ч

  1. от км 65+000 до км 70+000 ще бъде ограничено                        движението                        в

аварийната лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението        на МПС ще се осъществява в                  активната и изпреварващата ленти на магистралата, поради косене на тревни площи.

  1. от км 63+000 до км 65+200 ще бъде ограничено движението  в аварийната лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението        на МПС ще се осъществява в                  активната  и изпреварващата ленти на магистралата, поради изсичане на храсти и млада гора.

3. от км 72+000 до км 76+000 ще бъде частично ограничавано движението в изпреварващата лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в активна лента на магистралата поради косене на тревни площи.