Участъци в ремонт

Във връзка с дейности по текущ ремонт и поддържане на АМ „Хемус“, на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.20Юг. Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус“ ще бъде въведена ВОБД за светлата част на денонощието с частично отбиване на движението, както следва:

  19.09.2022 13:00  

Във връзка с дейности по текущ ремонт и поддържане на АМ „Хемус“, на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.20Юг. Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус“ ще бъде въведена ВОБД за светлата част на денонощието с частично отбиване на движението, както следва:

на 20.09.2022г. от км 19+000 до км 23+000 - дясно платно - от 08:00 ч. до 18:00 ч. ще бъде затворена за движение активна и изпреварваща лента на дясно платно (посока София - Варна), като движението на ППС ще се осъществява в аварийна лента.

на 21.09.2022г. от км 15+000 до км 19+000 - ляво платно - от 08:00 ч. до 18:00 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на ляво платно

(посока Варна - София), като движението на ППС ще се осъществява в изпреварваща лента.