Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно - изкърпване на пътна настилка , Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“, ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 20.09.2022.

  20.09.2022 14:05  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно - изкърпване на пътна настилка ,  Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“, ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 20.09.2022.

от км 11 1+600 до км 112+200 - от 07:00 ч. до 18:30 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 110+800 до км 112+200 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.20 Юг.

Движението на МПС в участъците е въведен ВОБД да се извършва е повишено внимание.