Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП по възложени задания и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.201 От. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ ще бъдат въведени ВОБД за светлата част на денонощието, за сигнализиране на подвижни работи, както следва: на 21.09.2022г, от 08:30 ч. до 16:00 ч

  20.09.2022 14:07  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП по възложени задания и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.201 От. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ ще бъдат въведени ВОБД за светлата част на денонощието, за сигнализиране на подвижни работи, както следва:

на 21.09.2022г, от 08:30 ч. до 16:00 ч

1. от км 60+000 до км 65+000 ще бъде ограничено движението в аварийната лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в активната и изпреварващата ленти на магистралата, поради косене на тревни площи и изсичане на храсти.

Временната организация за безопасност на движението по т. 1 ще се осъществява съгласно Приложение № 7 от Наредба №3/16.08.2010г.

2. от км 68+000 до км 72+000 ще бъде частично ограничавано движението в изпреварващата лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в активна лента на магистралата поради косене на тревни площи.