Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно - изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“, ще бъде въвеждана ВОБД е частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 21.09.2022г.

  20.09.2022 15:59  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно - изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“, ще бъде въвеждана ВОБД е частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 21.09.2022г.

- от км 126+200 до км 126+900 - от 07:00 ч. до 18:30 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 125+300 до км 126+900 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.