Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно — изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-l „Тракия". ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 22.09.2022г.

  21.09.2022 11:52  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно — изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-l „Тракия" ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 22.09.2022г.

  • от км 127+000 до км 128+100 - от 07:00 ч. до 18:30 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 126+300 до км 128+100 и ще се осъществи съгласно Приложение N2 8 от Наредба №3/16.08.2010г.