Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия”. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва: на 23.09.2022г.

  21.09.2022 13:22  


Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №З/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия”. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

  • на 23.09.2022г.  от 07:00 ч. до 18:30ч.

от км 130+100 до км 131+600 - от 07:00 ч. до 18:30 ч. ще бъде затворена за движение активна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 129+200 до км 131+600 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №З/16.08.2010г.


  • на 23.09.2022г. от 08:30 ч. до 16:00ч.
  1. от км 55+627 до км 61+000 ще бъде ограничено движението в аварийната лента на ляво платно, посока на движение (Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в активната и изпреварващата ленти на магистралата, поради косене на тревни площи.

Временната организация за безопасност на движението по т. 1 ще се осъществява съгласно Приложение №7 от Наредба №З/16.08.2010г.

  1. от км 57+250 до км 57+350 ще бъде ограничено движението в аварийната лента на дясно платно, посока на движение (София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в активната и изпреварващата ленти на магистралата, поради почистване на облицовани окопи.

Временната организация за безопасност на движението по т. 2 ще се осъществява съгласно Приложение № 7 от Наредба №З/16.08.2010г.