Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ на 24.09.2022г. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието

  23.09.2022 13:38  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието,  както следва:

  • на 24.09.2022г.

от км 133+200 до км 134+650 - от 07:00 ч. до 18:30 ч. ще бъде затвoрeна за движение активна лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 132+300 до км 134+650 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъците с въведен ВОБД да се извършва с повишеновнимание.