Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ на 25.09.2022г. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието.

  23.09.2022 13:50  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието,  както следва:

1. на 25.09.2022г. от 07:00 ч. до 18:30ч. 

от км 131+000 до км 132+700 ще бъде затвoрeна за движение активна лента на ляво платно (посока Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 133+600 до км 131+000 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.

2. на 25.09.2022г. от 07:00 ч. до 19:00ч.

  • от км 274+000 до км 275+100, от км 279+700 до км 280+450 и от км 284+700 до км 286+450 - ще бъде затвoрeна поетапно за движение активната лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварващата лента.
  • при ПВ „Ямбол“ км 275+394 пътна връзка Сливен – Бургас  ще бъде частично ограничена. Като движението на МПС ще се осъществява със стеснен габарит.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъците с въведен ВОБД да се извършва с повишеновнимание.