Участъци в ремонт

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“ на 26.09.2022г. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието.

  23.09.2022 13:58  

Във връзка с извършване на дейности по ТРП възложени с месечно задание за ремонтно-възстановителни дейности на пътното платно – изкърпване на пътна настилка и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-1 „Тракия“. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието,  както следва:

1. на 26.09.2022г. от 07:00 ч. до 18:30ч. 

от км 130+400 до км 131+100 - ще бъде затвoрeна за движение активна лента на ляво платно (посока Бургас - София), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварваща лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 130+400 до км 132+000 и ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.


2. на 26.09.2022г. от 07:00 ч. до 19:00ч.

от км 284+700 до км 286+450 - ще бъде затвoрeна за движение активната лента на дясно платно (посока София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в изпреварващата лента.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение № 8 от Наредба №3/16.08.2010г.


3. на 26.09.2022г. от 08:30 ч. до 16:00ч.

от км 68+000 до км 72+000 ще бъде ограничено движението в изпреварваща лента на дясно платно, посока на движение (София - Бургас), като движението на МПС ще се осъществява в активната лента на магистралата, поради косене на тревни площи.

Временната организация за безопасност на движението по т. 1 ще се осъществява съгласно Приложение № 11 от Наредба №3/16.08.2010г.


Движението на МПС в участъка с въведен ВОБД да се извършва с повишеновнимание.