Новини

„Автомагистрали” ЕАД подписа договор с АПИ за зимно почистване

  13.10.2022 15:25  
„Автомагистрали” ЕАД подписа договор с АПИ за зимно почистване

На 10.10.2022г. изпълнителният директор на „Автомагистрали” ЕАД подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на Автомагистрала „Тракия” и Автомагистрала „Хемус”.

Обществените поръчки за зимно почистване на автомагистралите „Хемус”, „Тракия”, „Струма” и „Марица”, както и за републиканската пътна мрежа в пет от шестте района за планиране: Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район бяха обявени през август 2022г. Срокът за подаване на документите по ускорената  процедура бе до 01.09.2022г., само за Северен централен район бе до 05.09.2022г.

Срокът за изпълнение на договорите по обявените процедури за зимно поддържане ще бъде за не повече от 7 месеца. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км. републиканска пътна мрежа.

В обявените процедури бе разширен кръгът на възможните участници в тръжните процедури. Тази година с цел стимулиране конкуренцията между участниците, бе дадена възможност за кандидатстване и на фирми с опит в поддържането на пътищата от общинската или уличната пътна мрежа. В процедурата, провеждана предходни години бяха допускани единствено участници с опит в изпълнение на подобни дейности само на републикански пътища.

Въпреки засилената конкуренция, ръковоството на „Автомагистарли” ЕАД, предложи най-добри условия и спечели процедурата за Автомагистрала „Тракия” и Автомагистрала „Хемус”.