Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус“ в периода 17.01.2023г. - 19.01.2023г.

  16.01.2023 09:03  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и помържане на пълен тунел , Витиня“ и на основание чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г.  Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус“. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движението за светлата часг на денонощието, както следва:

  • на 17.01.2023г. и 18.01.2023г. - от км 33+610 до км 32+210 - 09:00ч. до 17:00ч. ще бъде затворена за движтние изпреварваща /върешна активна/ лента на ляво плато (посока Варна - София), като движението на МПС ще се осъществява в активна средна и активна външна лента

  • на 19.01.2023г. - от км 32+110 до км 33+500 - от 09:00ч. до 17:00ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща /върешна активна/ летаа на дясно платно (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъщестява в активна лента

Движението на МПС в участъците с въведен ВОБД да се извършва с повишено внимание.