Участъци в ремонт

Временна организация на движението в участъка на пътен тунел „Правешки ханове“ на А-2 „Хемус“ на 25.01.2023г.

  24.01.2023 12:16  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и поддържане на пътен тунел „Правешки ханове” - дясна тръба и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус”. ще бъде въвеждана ВОБД с частично отбиване на движениет за светлата част на денонощието, както следва:

  • на 25.01.2023г. от км 54+200 до км 55+820 - от 10:00ч. до 14:00 ч. ще бъде затворена за движение дясна тръба (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъществява двупосочно в лявата тръба

Движението на МПС в участъците с въведен ВОБД да се извършва с повишено внимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно Наредба No.З/16.О8.2О1Ог.