Участъци в ремонт

Временна организация на движението на A-1 "Тракия" в участъка от км 278+750 до км 276+450, посока Бургас - София на 25.01.2023г.

  24.01.2023 14:44  

На основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на A-1 „Тракия” ще бъде въведена ВОБД , както следва:

  • на 25.01.2023г. от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще бъде въведена ВОБД от км 278+750 до км 276+450, посока Бургас — София, съгласно приложение No.35 към чл.65, т.2 и чл.66 ал. 1, т. 1, от Наредба No.З/16.08.2010г. Ще бъде затворена за движение активна лента, а движението ще се осъществява по изпреварваща (вътрешна активна) лента.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.