Участъци в ремонт

Временна организация на движението на A-1 "Тракия" в района на бензиностанция „Лукойл” на км 244+850 от 01.02.2023г. до 03.02.2023г.

  30.01.2023 16:48  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на A-1 „Тракия“ ще бъде въведена ВОБД за 48 часа, както следва:

  • на 01.02.2023г. от 19:00 ч. до 19:00 ч. на 03.02.2023г. ще бъде въведена ВОБД, в района на бензиностанция „Лукойл” на км 244+850, посока Бургас — София, съгласно приложение Nо.36 чл.65, т.З и чл.66, ал.1, т.2, от Наредба №3/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание!